Sukuluettelo

 

Väntänen-sukuseura ylläpitää suvun jäsenille tarkoitettua sukuluetteloa. Luetteloon kerätään sellaisia lain sallimia tietoja, jotka auttavat suvun jäsenten keskinäisten suhteiden selvittämistä ja edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Sukuseuran hallitus toivoo lisätietoja sukulaisuussuhteista, sekä uutisia sukuun syntyneistä tai poisnukkuneista. Otamme tiedot kiitollisuudella vastaan ja päivitämme sukuluetteloon.

Väntänen-sukuseura ry:n sukuluettelo on muutettu kolmiosaiseksi. Kunkin luettelon lähtöhenkilö on yhteinen esi-isämme 1685 syntynyt Olof Kinnunen.

Henkilö- ja taulumäärä muuttuu sitä mukaa kun päivitystietoja saadaan.

Sukuluettelo päivitetään vuosittain. Luettelon hinta on 5 €. Luettelo toimitetaan PDF-tiedostona sähköpostin välityksellä. Lisätiedot ja tilaukset: Olli Väntänen, olli.vantanen@pp.inet.fi, puh. 0400 371537.

***

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Suomessa henkilötietojen keruuta, ylläpitoa, sekä luovuttamista erilaisiin tarkoituksiin määrittää Henkilötietolaki. Samainen laki velvoittaa rekisteriä ylläpitävän tahon pitävän saatavilla erityistä rekisteriselostetta.

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE Laadittu 27.3.2012

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
1. Rekisterinpitäjä
Väntänen-sukuseura
Sievi
Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät sukuseuran kotisivuilta www.vantanen.fi
2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Hallituksen nimeämät henkilöt
Olli Väntänen
yhteystiedot löytyvät sukuseuran kotisivuilta www.vantanen.fi
3. Rekisterin nimi
Väntänen-sukuseuran sukuluettelo
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen
– sukuluettelon ja sukujulkaisun tuottaminen
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka
– osoitetieto
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
– väestötietojärjestelmä
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
– painetut lähteet
– sukuun kuuluvien antamat tiedot
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Pyynnöstä suvun jäsenille sukuluettelona. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja suvun ulkopuoliselle ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain rekisterin vastuuhenkilöillä on pääsyoikeus rekisteritietoihin sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa rekisterissä olevia tietoja.
Atk-pohjainen rekisteri on suojattu lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.
Henkilöiden arkaluontoisia tietoja ei käsitellä eikä tallenneta rekisteriin.
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.