2020 SUKUKOKOUS

 

Koronaviruspandemian vuoksi Väntänen-sukuseuran sääntömääräinen kokous pidetään yksipäiväisenä 29.8.2020 Hirvikosken maaseutuhotellissa Toholammilla. Perinteistä sukutapaamista ei pidetä.

Turvallisen kokouksen varmistamiseksi osallistujia neuvotaan ottamaan mukaan henkilökohtaiset suojavarusteet (kasvomaski), sekä huolehtimaan kokouksen aikana käsihygieniasta ja riittävistä turvaetäisyyksistä.

Aika: 29.8.2020 klo 12.00

Kokouspaikka: Maaseutuhotelli Hirvikoski

Tornikoskentie 50

69410 Sykäräinen

Puhelin 06 862 3085

hirvikoski@toholampi.fi

www.maaseutuhotellihirvikoski.fi

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
 6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 10. Sääntömuutosehdotus
 11. Käsitellään muut esille tulevat asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinainen kokouskutsu sääntömuutosehdotuksineen on lähetetty jäsenistölle sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti kirjepostina.