Ajankohtaista: Sukukirje 2019/1 lähetetään joko sähköpostina tai paperikirjeenä huhti-toukokuun vaihteessa 2019.

Sähköposti lähetetään sukuseuran uudehkosta sähköpostiosoitteesta. On mahdollista, että vastaanottajan käyttämä sähköpostiohjelma tulkitsee sukukirjeen roskapostiksi. Mikäli et ole saanut kirjettä, tarkista sähköpostisi roskaposti. Mikäli kirje löytyy sieltä, kannattaa merkitä kirjeen lähettäjä sallittuksi lähettäjäksi. Mikäli sukukirjettä ei löydy roskapostikansiostakaan, ilmoita asiasta sukuseuralle:

vantanen.sukuseura (at) pp.inet.fi

 

Väntänen-sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.vantalogo

Sukuseura

  • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsentensä tietoon
  • harjoittaa julkaisutoimintaa
  • pitää luetteloa suvun jäsenistä

Suvun jäsenistä monet tekevät tutkimusta, joissa selvitetään suvun vaiheita ja menneiden sukupolvien kohtaloita. Samalla sukuluettelo täydentyy. Lisäyksistä ja muutoksista voi ilmoittaa hallituksen jäsenille. Otamme tiedot kiitollisuudella vastaan ja päivitämme sukuluetteloon.

Seuramme sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksytään jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Seuraan voi liittyä myös sukuun kuulumaton, kunhan hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan päämäärän. Maksamalla jäsenmaksun 15 €/vuosi voi ehdot täyttävä henkilö liittyä sukuseuran jäseneksi.

Väntänen Sukuseura Ry
Tilinumero FI64 4754 0010 0716 78   Huomaa: tilinumero on vaihtunut 30.1.2019, käytä tätä! Vanhalle tilinumerolle mahdollisesti menneet maksut ohjautuvat vielä ensi kesään asti automaattisesti tälle tilille.

 

Kuva: Näkymä Tankarin majakasta  sataman suuntaan vuoden 2018 sukukokouksen yhteydessä.