Väntänen-sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.vantalogo

Sukuseura

  • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsentensä tietoon
  • harjoittaa julkaisutoimintaa
  • pitää luetteloa suvun jäsenistä

Suvun jäsenistä monet tekevät tutkimusta, joissa selvitetään suvun vaiheita ja menneiden sukupolvien kohtaloita. Samalla sukuluettelo täydentyy. Lisäyksistä ja muutoksista voi ilmoittaa hallituksen jäsenille. Otamme tiedot kiitollisuudella vastaan ja päivitämme sukuluetteloon.

Seuramme sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksytään jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Seuraan voi liittyä myös sukuun kuulumaton,  kunhan hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan päämäärän. Maksamalla jäsenmaksun 10 e/vuosi voi ehdot täyttävä henkilö liittyä sukuseuran jäseneksi.

Väntänen Sukuseura Ry
Tilinumero FI55 4754 1020 0664 92

 

Vilhelmiina Väntänen luovuttaa karhunkeihään sukuseuran uudelle puheenjohtajalle Niina Väntäselle Väntänen-sukuseuran vuosikouksessa 7.7.2012 Pihtiputaalla. Kuva: Jaakko Tiainen.

Väntäset07072012 023B